/ Bmtg / Warunki gwarancji / Gwarancja ogólna
 
Certyfikat gwarancji 2 letniej Gwarancja ogólna
Gwarancja pił ściennych HF Tractive
 
 

Gwarancja ogólna

 

KARTA GWARANCYJNA

Maszyny i urządzenia sprzedawane przez BMTG objęte są w Polsce gwarancją na wypadek uszkodzeń spowodowanych wadami produkcyjnymi lub materiałowymi na okres 12 miesięcy od daty nabycia (z wyjątkiem akcesoriów – 6 miesięcy). Utrata Karty Gwarancyjnej jest jednoznaczna z utratą gwarancji.

Model i Nr fabr.: .................................................................................

Data sprzedaży i Nr faktury: ..............................................................

Nazwa i adres sklepu: .......................................................................

Nazwisko i adres użytkownika: ..........................................................

.........................................................................................................

Akceptuję warunki gwarancji, otrzymałem instrukcję obsługi w języku polskim:

.........................................................................................................
/data; podpis/

 

WARUNKI GWARANCJI

 1. W przypadku reklamacji należy dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży lub punktu serwisowego z kartą gwarancyjną, kompletne z wyposażeniem.
 2. Gwarancja nie przysługuje jeżeli:
  • uszkodzenia wynikły na skutek użycia maszyny lub urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem,
  • maszyna lub urządzenie było modyfikowane lub naprawiane i demontowane przez nieautoryzowany serwis,
  • urządzenie było użytkowane w jakikolwiek sposób od momentu, gdy wystąpiło w sposób widoczny ewentualne uszkodzenie,
  • maszyna lub urządzenie współpracowało z nieodpowiednim osprzętem lub było przeciążone,
  • w reklamowanym urządzeniu brak tabliczki znamionowej z numerem fabrycznym.
 3. Gwarancja nie obejmuje wymiany części, które uległy naturalnemu zużyciu na skutek ich skończonej trwałości (np. szczotki węglowe, uchwyty narzędziowe, materiały eksploatacyjne).
 4. Okres gwarancyjny zostaje przedłużony o czas ewentualnych napraw gwarancyjnych.

UWAGA! Jeżeli zauważysz zmiany w pracy maszyny PRZERWIJ PRACĘ i dostarcz urządzenie do serwisu.

Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
Urządzenia należy eksploatować zgodnie z wszelkimi przepisami bezpieczeństwa i normami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

DOTYCZY FIRM I ZAKŁADÓW PRACY, WYPOŻYCZALNI NARZĘDZI:

 • należy przestrzegać PN 88 E 08400/10,
 • przekazując urządzenie "pracownikowi" należy przeprowadzić szkolenie w oparciu o instrukcję obsługi. Fakt ten należy mieć udokumentowany (patrz Kodeks Pracy i Przepisy BHP).

Podpis wystawcy i pieczęć serwisu:

 

 
 

 
  O firmie
Kontakt
Przebieg realizacji zamówień
Warunki handlowe
Praca
Warunki gwarancji
Usługi
Produkcja segmentów diamentowych
Strefa techniczna


 
  Segmenty diamentowe
Maszyny
Narzędzia diamentowe