/ Bmtg / Warunki gwarancji / Gwarancja pił ściennych HF Tractive
 
Certyfikat gwarancji 2 letniej Gwarancja ogólna
Gwarancja pił ściennych HF Tractive
 
 

Gwarancja pił ściennych HF Tractive

 

Przedłużona gwarancja produktu dla maszyn HF Pentruder

Dokument ten nakreśla warunki gwarancji napraw Pił Wysokiej Częstotliwości pokrywanych przez naszą ograniczoną gwarancję produktu. Niniejsza rozszerzona gwarancja produktów jest ważna dodatkowo do Podstawowych Warunków Gwarancji i unieważnia te warunki w przypadku niezgodności.

Zwykle wyposażenie Pentrudera oraz Pentpaka podlega gwarancji 1-rocznej ograniczonej gwarancji, zobacz Podstawowe Warunki Gwarancji.

W przypadku, kiedy maszyna jest serwisowana zgodnie z naszymi instrukcjami, oferujemy przedłużony okres gwarancji 2 lata lub maksymalnie 300 godzin dotyczący wszystkich części z wyjątkiem komponentów wyszczególnionych poniżej. Aby cieszyć się rozszerzoną gwarancją, maszyna powinna być w pełni przeglądana i / lub serwisowana co 200 godzin zgodnie z poniższymi warunkami.

Główne warunki przedłużonej dwu letniej gwarancji produktu:

 1. Obsługa maszyny musi być przeprowadzana zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi.
 2. Silnik HF powinien być demontowany do przeglądu, co 200 godzin. Instrukcje serwisowe silnika HF muszą być ściśle przestrzegane.
 3. Wszystkie uszczelki i O-ringi mające kontakt z obracającymi się częściami powinny być również wymieniane, co 200 godzin. Łożyska silnika HF powinny być również przeglądane po 200 godzinach.
 4. Wszystkie części, które są uszkodzone muszą być wymieniane. Jeżeli serwis techniczny wykryje jedną lub więcej części uszkodzonych lub zużytych w taki sposób, że stan tych części będzie lub może wpływać na funkcjonowanie i solidność maszyny, klient powinien zauważyć, że musi ponieść pełne koszty wymiany kwestionowanych części.
 5. Aby być pewnym, że klient przynosił maszynę w celu serwisowania w określonym czasie, agent musi przechowywać dokumentacje wszelkich czynności serwisowych przeprowadzonych przy maszynie. Tractive ma prawo poprosić o taką dokumentację w przypadku żądań gwarancyjnych.

Nieprzestrzeganie obsługi serwisowej maszyny w określonych okresach przekłada się na unieważnienie gwarancji.

Komponenty elektryczne wyłączone z gwarancji

Pewne komponenty elektryczne nie podlegają pełnej gwarancji produktu, lecz jedynie gwarancji częściowej. W tym przypadku, ograniczona gwarancja oznacza, że jeżeli dana część jest uszkodzona w wyniku wad materiałowych lub jakości wykonania, część ta będzie wymieniona bezpłatnie, nie są w to wliczone koszty transportu.

 1. Przewody od Jednostki Zdalnego Sterowania (JZS) do Pentpaka 415/422
 2. Wszystkie przewody od Pentpaka 415/418/422 do głowicy.
 3. Wszystkie wtyczki od Pentpaka 415/418/422 i głowicy.
 4. Joy-Stick, przełączniki i potencjometry na Jednostce Zdalnego Sterowania.
 5. Przyciski na Pentpaku 415/422.
 6. Lampki na Pentpaku 415/422.
 7. Wtyczka i przewody 400V 3-fazowe do Pentpaka 415/422
 8. Oprawka i gniazdo jendofazowe 230V i jego bezpiecznik.

Podstawowe Warunki Gwarancji przedstawione w Porozumieniu Dystrybucji

Zobowiązania Gwarancji Produktu
Tractive podejmuje się naprawić jakiekolwiek defekty lub wadliwe działanie Produktów powstające z błędnego projektu maszyny, materiałów lub jakości wykonania. Dodatkowo Tractive podejmuje się niezwłocznie przeprojektować elementy wywołujące częste defekty.

Jakiekolwiek elementy potrzebne do skorygowania takich usterek będą dostarczane agentom ich sprzedawcom bezpłatnie, z wyłączeniem kosztów transportu.

Za wymianę takich elementów w maszynach klientów są odpowiedzialni agenci a koszty ich wymiany ponosi klient. Koszty podróży, koszty robocizny, straty produkcyjne lub inne koszty związane z jakimikolwiek usterkami nie będą kompensowane.

Odpowiedzialność i gwarancja powinna zawsze spełniać standardy przepisów Unii Europejskiej.

Świadczenie gwarancyjne jest stanowczo odmawiane dla jakichkolwiek produktów:

 • uszkodzonych na skutek niewłaściwego użycia, zaniedbania zarówno podczas pracy jak i przechowywania (np. błędy w przestrzeganiu instrukcji użytkowania),
 • uszkodzonych na skutek niewłaściwej obsługi serwisowej lub napraw przeprowadzonych przez osoby nie autoryzowane, lub uszkodzone w trakcie transportu.
 • z defektami nie przypisywanymi do błędnej obsługi, lecz raczej do zużycia i rozerwania, które się pojawiło podczas normalnego użycia produktu,
 • które działają niewydajnie w wyniku użycia części zamiennych innych niż wyprodukowane lub dostarczane przez Tractive,
 • które były uszkodzone na skutek wyładowań atmosferycznych, wilgotności, ognia, nie właściwego napięcia zasilającego lub jakiejkolwiek innej przyczyny nie przypisanej obiektywnie do producenta.

Okres Gwarancji
Odpowiedzialność gwarancji produktu jest ograniczona do defektów lub wadliwego działania, które pojawiło się podczas okresu dalej zwanego „Okresem Gwarancyjnym”, kończącym się 12 miesięcy od daty rozpoczęcia użytkowania produktu na budowie klienta. Data zakupu musi być zweryfikowana z kopią listu dostawy, wysyłki, lub faktury zakupu włączając numer seryjny na obudowie głowicy, systemie zasilania Pentpak.

Dla wszystkich maszyn i urządzeń wyprodukowanych przez Tractive Okres Gwarancji wynosi 12 miesięcy. Dla wszystkich innych materiałów nie wyprodukowanych przez Tractive, takich jak silniki i sprzęt elektryczny okres gwarancji jest zależny od okresu gwarancji udzielonego dla Tractive przez producenta.

Jakiekolwiek czynności serwisowe przeprowadzone gwarancyjnie nie przedłużają lub odnawiają gwarancji.

Procedura Gwarancyjna
Jeżeli agent życzy sobie skorzystać z gwarancji samodzielnie, powinien wysłać roszczenie na piśmie do Treactive. Aby firma Tractive mogła rozpocząć procedurę gwarancyjną powinny być dołączone następujące informacje:

 • Model, numer seryjny i data dostawy
 • Godziny pracy i datę uszkodzenia
 • Numer części oraz przyczyna/symptom uszkodzenia
 • Prośbę o nową część lub fakturę korygującą
 • Jeżeli roszczenie nie jest zatwierdzone, maszyna może być naprawiona odpłatnie lub zwrócona

Wady w przesłaniu właściwego roszczenia gwarancyjnego mogą skutkować normalnym fakturowaniem części lub produktu. Wtedy, gdy roszczenie gwarancyjne będzie uznane, zostanie wystawiona kompensata, faktura korygująca lub wydana nowa część, zobacz Odpowiedzialność Gwarancji Produktu.

Jakiekolwiek wadliwe części, które zostały wymienione gwarancyjnie są własnością Tractive i powinny być wysłane do Tractive na życzenie i koszt Tractive.

 
 

 
  O firmie
Kontakt
Przebieg realizacji zamówień
Warunki handlowe
Praca
Warunki gwarancji
Usługi
Produkcja segmentów diamentowych
Strefa techniczna


 
  Segmenty diamentowe
Maszyny
Narzędzia diamentowe